Natura 2000 gebieden

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle gebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Meer informatie over de richtlijnen, de criteria voor aanwijzing en het algemene aanwijzingsproces vindt u hier.

Hieronder vind u een kaart in pdf formaat waarop voor alle Nederlandse natura 2000-gebieden is aangegeven welke richtlijn(en) er van toepassing is/zijn.  

Voor specifieke gebiedsinformatie kunt u een gebied selecteren met behulp van onderstaande kaart of via de alfabetische lijst onderaan deze pagina.

Voor specifieke vragen over de gebieden kunt u contact opnemen met de “voortouwnemer” van het gebied. Meestal is dit de betreffende provincie, in geval van rijkswateren is het Rijkswaterstaat.

A B C D E F G H I K L M N O P R S U V W Y Z
Terug naar boven