Meer informatie

Hier vindt u belangrijke begrippen en links naar gerelateerde websites. Daarnaast vindt u in het dossier beroepszaken alle documenten die belangrijk zijn voor de behandeling van ingediende beroepen. Het gaat om beroepen die ingediend zijn tegen het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden.

Terug naar boven