Meer informatie

Hier vindt u achtergronddocumenten die relevant zijn voor de aanwijzing en doelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Verder worden belangrijke begrippen uitgelegd en kunt u links vinden naar gerelateerde websites.

Terug naar boven