Hulpmiddelen

Voor natuurbescherming in Nederland gebruiken we een aantal hulpmiddelen zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het rapport ‘Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats'. Hier leest u wat de NPLG en Herstelstrategieën inhouden en hoe wij dit inzetten voor natuurherstel.

Terug naar boven