Beuken-eikenbossen met hulst

Nederlandse naam
Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Profiel
Habitattype
EU Code
H9120
Terug naar boven