Habitattypen

Een habitattype is een bepaald type ecosysteem op het land of in het water met kenmerkende eigenschappen. Bij prioritaire habitattypen vindt u een sterretje (*). Dit zijn habitattypen die gevaar lopen te verdwijnen. 

  • Wilt u het profiel lezen, interpreteren of gebruiken? Gebruik de leeswijzer. Hierin vindt u belangrijke uitleg over de verschillende paragrafen. U vindt een leeswijzer op de pagina van elk profiel. 
  • In de definitietabel vindt u een samenvatting van vegetatietypen per habitattype. Als u deze definitietabel juist wilt gebruiken kunt u gebruik maken van de toelichting. De definitietabel en de toelichting vindt u hieronder.
  • Wilt u de profielen op gebiedsniveau interpreteren? Gebruik dan de toelichting in de Werkwijze kwaliteit habitattypen gebiedsniveau (versie 2014)

Profielen Habittattypen

Terug naar boven