Blauwgraslanden

Nederlandse naam
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (Molinion caeruleae)
Profiel
Habitattype
EU Code
H6410
Terug naar boven