Vochtige heiden

Nederlandse naam
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
Profiel
Habitattype
EU Code
H4010
Terug naar boven