Kleine modderkruiper

Nederlandse naam
Kleine modderkruiper
Wetenschappelijke naam
Cobitis taenia
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1149
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlage II
Terug naar boven