Grijze duinen

Nederlandse naam
Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie („grijze duinen”)
Profiel
Habitattype
EU Code
H2130*
Terug naar boven