Bittervoorn

Nederlandse naam
Bittervoorn
Wetenschappelijke naam
Rhodeus amarus
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1134
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlage II