Galigaanmoerassen

Nederlandse naam
Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
Profiel
Habitattype
EU Code
H7210*
Terug naar boven