Meervleermuis

Nederlandse naam
Meervleermuis
Wetenschappelijke naam
Myotis dasycneme
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1318
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV
Terug naar boven