Bever

Nederlandse naam
Bever
Wetenschappelijke naam
Castor fiber
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1337
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV
Terug naar boven