Jeneverbesstruwelen

Nederlandse naam
Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
Profiel
Habitattype
EU Code
H5130
Terug naar boven