Kruipwilgstruwelen

Nederlandse naam
Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
Profiel
Habitattype
EU Code
H2170
Terug naar boven