Duinheiden met struikhei

Nederlandse naam
Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
Profiel
Habitattype
EU Code
H2150*
Terug naar boven