Schorren en zilte graslanden

Nederlandse naam
Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Profiel
Habitattype
EU Code
H1330
Terug naar boven