Grote modderkruiper

Nederlandse naam
Grote modderkruiper
Wetenschappelijke naam
Misgurnus fossilis
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1145
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlage II
Terug naar boven