Achtergronddocumenten

Hier vindt u rapporten en beleidsdocumenten die relevant zijn voor de aanwijzing en doelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

Complete wijzigingsbesluiten, voor alle betreffende gebieden bij elkaar, vindt u hier:

Hier vindt u producten van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) waarin de eerste aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden (periode 1980-2000) staat toegelicht.

Hier vindt u producten van het ministerie van LNV (en voorgangers) over doelen voor Natura 2000 en natuur in het algemeen.

Hier vindt u een aantal wetenschappelijke rapporten die gebruikt zijn ter onderbouwing van de aanmelding en aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. Deze lijst is niet uitputtend.

Terug naar boven