Kalkmoerassen

Nederlandse naam
Alkalisch laagveen
Profiel
Habitattype
EU Code
H7230
Terug naar boven