Kranswierwateren

Nederlandse naam
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Profiel
Habitattype
EU Code
H3140
Terug naar boven