Drijvende waterweegbree

Nederlandse naam
Drijvende waterweegbree
Wetenschappelijke naam
Luronium natans
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1831
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV
Terug naar boven