Zilte pionierbegroeiingen

Nederlandse naam
Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten
Profiel
Habitattype
EU Code
H1310
Terug naar boven