Ecologische vereisten

In de profielen van de habitattypen vindt u een samenvatting van de ecologische eisen die habitattypen stellen aan hun leefomgeving. Dit noemen we de abiotische randvoorwaarden. De voorwaarden zijn in de profielen weergegeven via balkjes met een klasse-indeling per factor. Kleuren geven aan welke klassen relevant zijn (paragraaf 4a). 
Een habitattype bestaat uit verschillende vegetatietypen en levensgemeenschappen. De abiotische randvoorwaarden geven aan welke omstandigheden de vegetatietypen en levensgemeenschappen nodig hebben om te kunnen gedijen. Ze laten ook zien wanneer dat moeilijk wordt en er druk ontstaat waardoor habitattypen bedreigd raken. Deze randvoorwaarden zijn gebaseerd op decennialang onderzoek en zijn een wetenschappelijk gegeven. Ze geven een beeld op landelijk niveau. 
Voor de herstelmogelijkheden of om externe invloeden te bepalen is het wenselijk om alle abiotische randvoorwaarden te beoordelen. Dit geeft ook inzicht in de meest beperkende factoren. Afhankelijk van lokale omstandigheden kunnen de ecologische eisen variƫren. Bij gebruik is het belangrijk te realiseren dat de waarden in de database landelijke gemiddelden zijn.
 
U vindt de abiotische randvoorwaarden van de habitattypen voorlopig in de Database ecologische vereisten op de website BIJ12.

Terug naar boven