Slijkgrasvelden

Nederlandse naam
Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
Profiel
Habitattype
EU Code
H1320
Terug naar boven