Dossier beroepszaken

Op 22 november 2022 maakte de minister voor Natuur en Stikstof het Wijzigingsbesluit Habitatrijchtlijngebieden vanwege aanwezige waarden bekend. Dit wijzigingsbesluit verandert de aanwijzingsbesluiten van 101 Natura 2000-gebieden. Tegen dit besluit zijn veel mensen in beroep gegaan bij een van de 11 rechtbanken in ons land. De rechtbanken handelen deze beroepszaken nu af. Via deze pagina vindt u alle documenten die belangrijk zijn bij de behandeling van deze beroepen. 

 

1.  Ontwerp-wijzigingsbesluit

Deze documenten horen bij de bekendmaking van de plannen om de 101 aanwijzingsbesluiten aan te passen.

 

2. Zienswijzen

Hier vindt u de ingediende zienswijzen per Natura 2000-gebied(en).

Zienswijzen

Het gebied waar deze zienswijzen over gaan:

Zienswijzen

Het gebied waar deze zienswijzen over gaan

Zienswijzen

Het gebied waar deze zienswijzen over gaan

Zienswijze

Het gebied waar deze zienswijze over gaat

Zienswijze

De gebieden waar deze zienswijze over gaat

 

3. Wijzigingsbesluit

Hier vindt u de documenten die horen bij de bekendmaking van het wijzigingsbesluit.

 

4. Eerdere besluiten en wijzigingen per Natura 2000-gebied

De gebieden staan gesorteerd per provincie. Bij elk gebied vindt u onder het tabblad aanwijzing het oorspronkelijke aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied. Hier staat ook de kaart die erbij hoort.  Eerdere wijzigingen en bijbehorende kaarten vindt u ook per gebied. 

Bij de 101 gebieden waarvan het aanwijzingsbesluit is aangepast vindt u ook een verkorte versie van het wijzigingsbesluit. Deze verkorte versie is alleen bedoeld ter illustratie. Het bevat naast het besluit de volgende onderdelen van de nota van toelichting: 

  • Inleiding;
  • Toelichting bij het betreffende Natura 2000-gebied;
  • Bijlage bij de nota van toelichting met de motivering van het besluit op basis van de binnengekomen zienswijzen.

 

5. Kaarten habitattypen

Per gebied vindt u de overzichten en typen. De overzichten zijn kaarten waarop u de ligging van de habitattypen in het gebied ziet. De typen geven de oppervlaktepercentages van de habitattypen in het gebied weer. 

Overzicht

Typen

009 Groote Wielen - Typen
PDF | 187.16 kB

Overzicht

Typen

013 Alde Feanen - Typen
PDF | 278.79 kB

Overzicht

Typen

022 Norgerholt - Typen
PDF | 201.13 kB

Overzicht

Typen

024 Witterveld - Typen
PDF | 212.91 kB

Overzicht

Typen

035 De Wieden - Typen
PDF | 250.9 kB

Overzicht

Typen

041 Boetelerveld - Typen
PDF | 201.13 kB

Overzicht

044 Borkeld - Overzicht
PDF | 5.57 MB

Typen

044 Borkeld - Typen
PDF | 209.75 kB

Overzicht

Typen

048 Lemselermaten - Typen
PDF | 203.08 kB

Overzicht

Typen

051 Lonnekermeer - Typen
PDF | 180.29 kB

Overzicht

054 Witte Veen - Overzicht
PDF | 486.71 kB

Typen

054 Witte Veen - Typen 1
PDF | 209.91 kB
054 Witte Veen - Typen 2
PDF | 191.19 kB

Overzicht

057 Veluwe - Overzicht
PDF | 5.53 MB

Typen

057 Veluwe - Typen
PDF | 353.76 kB

Overzicht

069 De Bruuk - Overzicht
PDF | 470.57 kB

Typen

069 De Bruuk - Typen 1
PDF | 191.05 kB
069 De Bruuk - Typen 2
PDF | 182.54 kB

Overzicht

074 Zwarte Meer - Overzicht
PDF | 607.21 kB

Typen

074 Zwarte Meer - Typen
PDF | 293.35 kB

Overzicht

083 Botshol - Overzicht
PDF | 617.15 kB

Typen

083 Botshol - Typen
PDF | 183.17 kB

Overzicht

Typen

094 Naardermeer - Typen
PDF | 226.53 kB

Overzicht

Typen

096 Coepelduynen - Typen
PDF | 221.6 kB

Overzicht

Typen

100 Voornes Duin - Typen
PDF | 206.45 kB

Overzicht

105 Zouweboezem - Overzicht
PDF | 496.18 kB

Typen

105 Zouweboezem - Typen
PDF | 184.57 kB

Overzicht

Typen

108 Oude Maas - Typen
PDF | 213.94 kB

Overzicht

Typen

109 Haringvliet - Typen
PDF | 306.64 kB

Overzicht

Typen

112 Biesbosch - Typen
PDF | 210.36 kB

Overzicht

Typen

113 Voordelta - Typen 1
PDF | 713.38 kB
113 Voordelta - Typen 2
PDF | 712.18 kB

Overzicht

147 Leudal - Overzicht
PDF | 5.8 MB

Typen

147 Leudal - Typen 1
PDF | 953.29 kB
147 Leudal - Typen 2
PDF | 745.8 kB

Overzicht

148 Swalmdal - Overzicht
PDF | 5.56 MB

Typen

148 Swalmdal - Typen
PDF | 256.01 kB

Overzicht

150 Roerdal - Overzicht
PDF | 1.31 MB

Overzicht

Typen

152 Grensmaas - Typen
PDF | 724.21 kB

Overzicht

Typen

158 Kunderberg - Typen
PDF | 208.03 kB
Terug naar boven