Geleenbeekdal

In het kader van het voormalige programma aanpak stikstof (PAS) zijn gebiedsanalyses opgesteld. In deze documenten zijn de in het kader van het voormalige PAS geplande herstelmaatregelen per gebied opgenomen, gebaseerd op de herstelstrategie├źn en de specifieke situatie in het gebied. Hieronder vindt u de gebiedsanalyse van dit Natura 2000-gebied. Het PAS bestaat niet meer, maar daarop zijn deze documenten (nog) niet aangepast. Hierdoor is een aantal onderdelen van het document niet meer geldig (ontwikkelruimte) of niet meer correct (planning van de maatregelen bijvoorbeeld). Dit document dient als achtergronddocument bij het gebied, met name voor de informatie over de systeemanalyse van het gebied en de locaties van de herstelmaatregelen. Uit dit document kunnen geen rechten ontleend worden voor vergunningverlening.

Terug naar boven