Veldbies-beukenbossen

Nederlandse naam
Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
Profiel
Habitattype
EU Code
H9110
Terug naar boven