Zinkweiden

Nederlandse naam
Grasland op zinkhoudende bodem behorend tot het Violetalia calaminariae
Profiel
Habitattype
EU Code
H6130
Terug naar boven