Grote stern

Nederlandse naam
Grote stern
Wetenschappelijke naam
Sterna sandvicensis
Profiel
Broedvogel, Niet-broedvogel
EU Code
A191
Richtlijn
Vogelrichtlijn, bijlage I

Aangewezen in onderstaande gebieden:

Fryslân

Groningen

Noord-Holland

Noordzee

Zeeland

Zuid-Holland

Terug naar boven