Levend landschap: integraal werken aan natuurherstel

Natuurgebieden kunnen compleet veranderen door te veel stikstofneerslag. Zeldzame planten en dieren verdwijnen. Te veel stikstof in de natuur gaat ten koste van de biodiversiteit. Voor natuurherstel is het daarom belangrijk dat er veel minder stikstof in de natuur terecht komt. Om dit te bereiken werkt de overheid met allerlei partners aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Alle informatie over deze integrale aanpak van stikstof leest u op de website  Levend Landschap.

Landelijke en gebiedsgerichte maatregelen

De overheid zet landelijke én gebiedsgerichte maatregelen in om de kwaliteit van natuur, water en lucht te verbeteren. Verschillende sectoren zetten stappen om de stikstofuitstoot te beperken. Voor branches als landbouw, industrie, bouw, verkeer en vervoer gelden landelijke maatregelen om te verduurzamen. Ook investeert de overheid fors in maatregelen voor natuurverbetering. En neemt ze maatregelen die zich richten op de consument, de inwoners en gebruikers van ons land. 

Gebiedsaanpak op maat

Ook werken provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en terreinbeheerders samen aan natuurverbetering. Zo ontstaat er per gebied een aanpak op maat. Want geen natuurgebied is hetzelfde. Maatregelen verschillen dan ook per gebied. 
Wilt u meer weten over de integrale aanpak van natuur-, water- en luchtkwaliteit én over stikstofmaatregelen? Kijk dan op Levend Landschap.

Terug naar boven