Friese Front

Hier vindt u de begrenzing van het Natura 2000-gebied. U kunt zien welk deel als Vogelrichtlijngebied of als Habitatrichtlijngebied is aangewezen. Aan deze kaarten kunnen geen rechten ontleend worden. Het geldende aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaart(en) zijn leidend (zie tabblad Aanwijzing).

Standaard wordt de topografische kaart geladen, u kunt ook kiezen voor de bodemkaart, hoogtekaart of luchtfoto.

Terug naar boven