Geelbuikvuurpad

Nederlandse naam
Geelbuikvuurpad
Wetenschappelijke naam
Bombina variegata
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1193
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV
Terug naar boven