Grote vuurvlinder

Nederlandse naam
Grote vuurvlinder
Wetenschappelijke naam
Lycaena dispar ssp. batava
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1060
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV
Terug naar boven