Statusbericht

Het ontwerpbesluit Bruine Bank lag ter inzage t/m 4 mei 2021. U kunt nu geen zienswijze meer indienen.