De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Openbare informatieavond Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen - 15 september 2014 - Op woensdagavond 24 september 2014 organiseert Dienst Landelijk Gebied een openbare informatieavond in het stadhuis van Lelystad over het ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen. Lees verder

Drie Noordzeegebieden in ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied - 28 augustus 2014 - Staatssecretaris Dijksma heeft de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front in ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied. Lees verder

Actuele kaart (7-2014) met begrenzingen Natura 2000-gebieden! - 28 juli 2014 - Er is weer een nieuw GIS-bestand beschikbaar met de stand van zaken van 16 juli 2014. Dit bestand in SHAPE formaat, is een update van de versie van 30 juni 2014 waarin de nieuwe begrenzing van 2 gebieden was verwerkt: de Veluwe en de gewijzigde begrenzing van het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. Per 16 juli is een wijzigingsbesluit vastgesteld m.b.t. een grenswijziging van het gebied Meijendel & Berkheide. Lees verder

Notitie ‘Bestaande activiteiten in relatie tot Natura 2000’ - 28 juli 2014 - De notitie Bestaande activiteiten in relatie tot Natura 2000, is opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Dat is gebeurd mede op verzoek van VNO-NCW; VNO-NCW heeft ook kritisch meegelezen en praktijkvoorbeelden aangedragen.
De notitie is bedoeld om de praktijk inzicht te geven in:

  • De juridische kaders voor bestaande activiteiten in en rond de Natura 2000-gebieden
  • Het beleid op dit punt voor beheerplannen.

De regelgeving op dit vlak is complex en is de afgelopen jaren ook enkele keren gewijzigd. Lees verder

Wijzigingsbesluit Meijendel & Berkheide -16 juli 2014 - De staatssecretaris heeft middels een bekendmaking in de Staatscourant een wijzigingsbesluit met betrekking tot het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide vastgesteld. Lees verder

Actuele kaart met begrenzingen Natura 2000-gebieden - 03 juli 2014 - Er is weer een nieuw GIS-bestand beschikbaar met de stand van zaken van 30 juni 2014. Dit bestand in SHAPE formaat, is een update van de versie van 30 april 2014 met daarin verwerkt de nieuwe begrenzing van 2 gebieden: de Veluwe en de gewijzigde begrenzing van het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. Lees verder

Start terinzagelegging en beroepsprocedure aanwijzingsbesluiten Veluwe, Wooldse Veen en wijzigingsbesluit Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem - 26 juni 2014 - De terinzagelegging van deze besluiten zal plaatsvinden van donderdag 26 juni 2014 t/m donderdag 7 augustus 2014 en de beroepsprocedure zal lopen van vrijdag 27 juni 2014 tot en met donderdag 7 augustus 2014.
Lees verder

Ontwerpbeheerplan Boezems Kinderdijk ter inzage - 28 mei 2014 - Het ontwerpbeheerplan van het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk is vastgesteld en ligt van 2 juni tot en met 11 juli 2014 ter inzage. Lees verder

Booming Business in de Alde Feanen
Geen beschrijving

- 27 mei 2014 - In het hart van Fryslân ligt het Natura 2000 gebied de Alde Feanen. Met ruim 2.140 hectare is dit nationaal park één van de grootste moerasgebieden in West-Europa.
Lees verder

Nieuwe kaart met begrenzingen Natura 2000-gebieden - 26 mei 2014 - Geen beschrijving Er is weer een nieuw GIS-bestand beschikbaar met de stand van zaken van 30 april 2014.
Dus inclusief de definitieve aanwijzing van het Binnenveld en de Rijntakken.
Lees verder

Terinzagelegging beheerplan Abtskolk & De Putten - 20 mei 2014Geen beschrijving

Van dinsdag 27 mei tot en met dinsdag 8 juli 2014 kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het Natura 2000-beheerplan. Abtskolk & De Putten is één van de Natura 2000-gebieden in Provincie Noord-Holland. Lees verder

Definitieve aanwijzing Binnenveld en Rijntakken - 29 april 2014 - De terinzageligging van deze besluiten zal plaatsvinden van dinsdag 29 april 2014 t/m dinsdag 10 juni 2014 en de beroepsprocedure zal lopen van woensdag 30 april 2014 tot en met dinsdag 10 juni 2014. Lees verder

Notitie verduidelijking 'project' en 'andere handeling' - 8 april 2014 - Op de pagina Project en andere-handeling is thans een door de Regiegroep geaccordeerde notitie beschikbaar ter verduidelijking van deze begrippen in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998. Lees verder

Ontwerp beheerplan Nieuwkoopse Plassen & De Haeck - 26 maart 2014 - Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is in ontwerp vastgesteld. Lees verder

Geen beschrijving

Beheerplan Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop vastgesteld -12 maart 2014 - Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is definitief vastgesteld door provincie Limburg. Daarmee is het eerste Limburgse beheerplan een feit. Lees verder

Actuele kaart met begrenzing Natura 2000-gebieden!  - 24 februari 2014 - Er is weer een nieuw GIS-bestand beschikbaar met de stand van zaken van 20 februari 2014. Lees verder

Hertogin Hedwigepolder voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied - 19 februari 2014 - De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het gebied Hertogin Hedwigepolder voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied. Lees verder