Inspraak ontwerpbeheerplannen

Voor alle Natura 2000-gebieden wordt er een beheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. De komende periode start de inspraakperiode van meerdere beheerplannen. Hier zijn diverse bevoegde gezagen bij betrokken. Ieder bevoegd gezag bepaalt zelf wanneer een (ontwerp)beheerplan gepubliceerd wordt. Indien mogelijk leggen bevoegde gezagen gezamenlijk plannen ter inzage.

Meer informatie vindt u onder het tabblad inspraak

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen - 16 november 2015 - Op 14 oktober 2015 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken het definitieve Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen vastgesteld. Lees verder.

Definitief beheerplan Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk - 11 november 2015 - Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk is definitief vastgesteld en ligt ter inzage van 9 november tot en met 18 december 2015. Lees verder

Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer gestart - 19 oktober 2015 - Van 19 oktober 2015 tot en met 30 november 2015 ligt het Natura 2000 ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage. Lees verder

Ontwerp-beheerplan Gelders-Brabants Natura 2000-gebied ter inzage - 13 oktober 2015 - Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 24 november 2015. Lees verder

Terinzagelegging 10 ontwerp-beheerplannen voor Brabantse Natura 2000-gebieden start 13 oktober.
Het betreft de volgende gebieden: Ulvenhoutse Bos, Strabrechtse Heide, Oeffelter Meent, Regte Heide & Riels Laag, Kempenland-West, Langstraat, Brabantse Wal, Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen, Kampina & Oisterwijkse Vennen en Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek.
Lees verder

Ontwerp-beheerplan voor Gelders-Brabants Natura 2000-gebied ter inzage - 13 oktober 2015 - Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 24 november 2015. Op 15 oktober is er een informatie-bijeenkomst. Lees verder

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS van start - 7 september 2015 - Van 7 september 2015 tot en met 18 oktober 2015 ligt het ontwerp partiële herziening van het  Programma Aanpak Stikstof ter inzage. Lees verder

Geen beschrijving Inloopbijeenkomst beheerplan Lauwersmeer 5 september - 2 september 2015 - De provincies Groningen en Fryslân organiseren op zaterdag 5 september een inloopbijeenkomst over het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Lauwersmeer. Belangstellenden kunnen daar informatie krijgen en vragen stellen over natuur, water en wettelijke procedures. Ook kan men meedenken over het vervolgtraject. Lees verder

Definitief beheerplan Natura 2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek - 27 juli 2015 - Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek is definitief vastgesteld. Lees verder

Aanwijzingsbesluiten voor Geuldal, Kolland en Overlangbroek en Noordhollands Duinreservaat - 14 juli 2015 - De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft middels een bekendmaking in de Staatscourant de drie genoemde gebieden definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Lees verder

Definitief beheerplan Nieuwkoopse Plassen & De Haeck -  1 juli 2015 - Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is definitief vastgesteld.  Lees verder

Geen beschrijving