Inspraak ontwerpbeheerplannen

Voor alle Natura 2000-gebieden wordt er een beheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. De komende periode start de inspraakperiode van meerdere beheerplannen. Hier zijn diverse bevoegde gezagen bij betrokken. Ieder bevoegd gezag bepaalt zelf wanneer een (ontwerp)beheerplan gepubliceerd wordt. Indien mogelijk leggen bevoegde gezagen gezamenlijk plannen ter inzage.

Meer informatie vindt u onder het tabblad inspraak

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

7 ontwerpbeheerplannen in Waddengebied ter inzage - 14 januari 2016 - De ontwerpbeheerplannen van 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot en met 25 februari ter inzage. In deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Het gaat om de gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Lees verder

Publicatie vaststelling definitieve Natura 2000-beheerplannen Deelen, De Wilck en Donkse Laagten - 21 december 2015 - De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 13 oktober 2015 het definitieve Natura 2000-beheerplan Deelen vastgesteld en op 17 november 2015 de definitieve Natura 2000-beheerplannen De Wilck en Donkse Laagten. Lees verder

Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen - 16 november 2015 - Op 14 oktober 2015 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken het definitieve Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen vastgesteld. Lees verder.

Definitief beheerplan Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk - 11 november 2015 - Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk is definitief vastgesteld en ligt ter inzage van 9 november tot en met 18 december 2015. Lees verder

Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer gestart - 19 oktober 2015 - Van 19 oktober 2015 tot en met 30 november 2015 ligt het Natura 2000 ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage. Lees verder