De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Notitie verduidelijking 'project' en 'andere handeling' - 8 april 2014 - Op de pagina Project en andere-handeling is thans een door de Regiegroep geaccordeerde notitie beschikbaar ter verduidelijking van deze begrippen in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998. Lees verder

Ontwerp beheerplan Nieuwkoopse Plassen & De Haeck - 26 maart 2014 - Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is in ontwerp vastgesteld. Lees verder

Geen beschrijving

Beheerplan Abdij Lilbosch & voormalig klooster Mariahoop vastgesteld -12 maart 2014 - Het beheerplan voor dit Natura 2000-gebied is definitief vastgesteld door provincie Limburg. Daarmee is het eerste Limburgse beheerplan een feit. Lees verder

Actuele kaart met begrenzing Natura 2000-gebieden! - 24 februari 2014 - Er is weer een nieuw GIS-bestand beschikbaar met de stand van zaken van 20 februari 2014. Lees verder

Hertogin Hedwigepolder voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied - 19 februari 2014 - De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het gebied Hertogin Hedwigepolder voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied. Lees verder