De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Aanwijzingsbesluiten voor Geuldal, Kolland en Overlangbroek en Noordhollands Duinreservaat - 14 juli 2015 - De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft middels een bekendmaking in de Staatscourant de drie genoemde gebieden definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Lees verder

Definitief beheerplan Nieuwkoopse Plassen & De Haeck - 1 juli 2015 - Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is definitief vastgesteld. Lees verder

Geen beschrijving

Ontwerp-beheerplan 'Deltawateren' ter inzage - 15 juni 2015 - Voor de 7 Natura 2000-gebieden met betrekking tot de deltawateren in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland is één ontwerp-beheerplan opgesteld, deze ligt vanaf 19 juni gedurende zes weken ter inzage. Lees verder

Wijzigingsbesluit voor 11 Natura 2000-gebieden - 15 juni 2015 -
11 Natura 2000-gebieden waren aangewezen voor een aantal habitattypen (één per gebied) die niet in het gebied aanwezig bleken te zijn.  In 10 van deze gebieden bleken ook habitattypen (in totaal 18) aanwezig te zijn waarvoor bij de aanwijzing geen doelen waren gesteld. Lees verder

Nieuwe besluiten voor Haringvliet, Oostelijke Vechtplassen en Oudeland van Strijen - 28 april 2015 - De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft een hernieuwd aanwijzingsbesluit genomen voor het Natura 2000-gebied Haringvliet en wijzigingsbesluiten genomen met betrekking tot de aanwijzing van de gebieden Oostelijke Vechtplassen en Oudeland van Strijen. Lees verder

Geen beschrijving

Ontwerpbeheerplan Voornes Duin ter inzage - 22 april 2015 - Het ontwerpbeheerplan van het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Voornes Duin is vastgesteld en ligt van 20 april tot en met 29 mei 2015 ter inzage. Lees verder