Habitattypen

Hieronder vindt u de actuele profielen van de habitattypen. Prioritaire habitattypen zijn aangeduid met een sterretje (*). De profielen zijn opgesteld ten behoeve van het vaststellen van de Natura 2000 doelen op landelijk niveau. In de profielen zijn de habitattypen nader gedefinieerd. Verder bevatten de profielen informatie over de landelijke verspreiding, kwaliteitskenmerken en de landelijke staat van instandhouding. Eerdere versies van de profielen zijn te vinden onder het tabblad Archief.

  • Het profiel dient gelezen, ge├»nterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. Deze leeswijzer vindt u op de pagina van het betreffende profiel.
  • De toedeling van vegetatietypen aan habitattypen is samengevat in de definitietabel. Voor het juiste gebruik deze definitietabel moet de toelichting worden geraadpleegd. Deze vindt u hieronder.
  • Voor de juiste interpretatie van de profielen op gebiedsniveau zie de toelichting op de werkwijze voor kwaliteit van habitattypen hieronder.

Profielen Habittattypen

Terug naar boven