Publieksversie rapportages Vogel- en Habitatrichtlijn 2019 beschikbaar

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten van de Europese Unie om de Europese natuur te beschermen. Met de zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrapportages dragen landen bij aan het overzicht van de biodiversiteit in Europa. Met deze rapportages laten de lidstaten van de EU zien of de beschermingsmaatregelen die zij genomen hebben ook resulteren in een verbeterde status van vogels of een verbeterde staat van instandhouding voor habitattypen en soorten. Deze rapportages zijn in 2019 ingediend en de Europese Commissie zal het resultaat in 2020 publiceren in de ‘State of Nature’. Hierin zal ook worden getoetst of de doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2020 zijn gehaald.

De zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrapportages zijn in een verplicht EU-format in meerdere databases ingevoerd. Daardoor zijn ze vrij technisch van aard en niet erg toegankelijk. Met deze brochure worden de uitkomsten van de rapportages op een leesbare wijze beschikbaar gesteld.

Terug naar boven