Kalktufbronnen

Nederlandse naam
Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
Profiel
Habitattype
EU Code
H7220