Noordse woelmuis

Nederlandse naam
Noordse woelmuis
Wetenschappelijke naam
Microtus oeconomus ssp. arenicola
Profiel
Habitatsoort
EU Code
H1340
Richtlijn
Habitatrichtlijn, bijlagen II en IV