Wegwijzer Natura 2000


Het Regiebureau Natura 2000 heeft in samenwerking met de bevoegde gezagen deze wegwijzer ontwikkeld.

Afbeelding Wegwijzer N2000

De wegwijzer is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in Natura 2000. In de wegwijzer worden globaal het proces en de processtappen van Natura 2000 beschreven inclusief de rol die belanghebbenden daarin hebben.

De folder is ook handig om uit te delen op informatie-bijeenkomsten. Gedrukte exemplaren van de folder zijn gratis te bestellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 088-0424242 Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. U belt tegen lokaal tarief. Ook vanuit het buitenland kunt u dit telefoonnummer gebruiken. U belt dan tegen het tarief dat geldt voor het buitenland.