Uit de praktijk

Met welke vraagstukken hebben betrokkenen bij een Natura 2000-beheerplanproces in de praktijk te maken? Hoe is er overeenstemming gezocht en gevonden? Welke ‘mijlpalen’ zijn er intussen bereikt in en om de meest bijzondere natuurgebieden van Nederland en Europa?

Het Regiebureau Natura 2000 stelt voorbeelden uit de dagelijkse uitvoering van Natura 2000 beschikbaar. 

Heeft u een goed voorbeeld voor deze rubriek of wilt u meer informatie over een praktijkvoorbeeld, neem dan contact op met het Regiebureau Natura 2000.

Hieronder vindt u een uitklapmenu waarmee u de praktijkvoorbeelden kunt vinden, te selecteren op inhoudelijk thema, Natura 2000-gebied, communicatiedoel of voortouwnemer van een beheerplan. 

Thema's

Bosbouw
Bosbouw en instandhouding in Finland

Industrie
Havenindustrie Delfzijl en Eemshaven floreert mede dankzij nabijheid N2000

Integraliteit
Convenant mosselsector en natuurherstel Waddenzee
Aanpak verdroging Brabantse Wal

Landbouw
Instandhouding als ondersteuning van de landbouw in Denemarken
Innovatie Natura 2000-gebieden; kansen en mogelijkheden
Melkveehouder in Savelsbos vóór samenwerking natuur en recreatie

Natuur
Landbouwgebieden en Natura 2000-gebieden in het Geuldal vormen samen Zuid-Limburgs landschap

Proces
Voordelta: ruimte voor surfers en voor zeldzame zwarte zee-eend

Recreatie & Toerisme
Kitesurfers en vogels in het IJsselmeer
Convenant natuurbeheer en Natura 2000-gebied Voornes Duin
Kanoën en zeehonden in de Voordelta
Ontwikkeling duurzame jachthaven aan het Grevelingenmeer
Geven en nemen voor kitesurfers en steltlopers in Oostvoorne
Samenwerking natuur en recreatie in Fochteloërveen
De Morgenstond in de Peel boert goed, mede door Natura 2000

Water
Peilgestuurde drainage in De Peel

Natura 2000-gebied

Algemeen
Innovatie Natura 2000-gebieden; kansen en mogelijkheden

Brabantse Wal
Aanpak verdroging Brabantse Wal


Deurnsche Peel & Mariapeel
Herberg De Morgenstond in de Peel boert goed, mede door Natura 2000
Peilgestuurde drainage in De Peel

Fochteloërveen
Samenwerking natuur en recreatie in Fochteloërveen

Geuldal
Landbouwgebieden en Natura 2000-gebieden in het Geuldal vormen samen Zuid-Limburgs landschap

Grevelingen
Ontwikkeling duurzame jachthaven aan het Grevelingenmeer

Internationaal
Bosbouw en instandhouding in Finland
Instandhouding als ondersteuning van de landbouw in Denemarken

De Peel
Convenant Stikstof en Natura 2000 voor De Peel

Savelsbos
Melkveehouder in Savelsbos vóór samenwerking natuur en recreatie

Voordelta
Voordelta: ruimte voor surfers en voor zeldzame zwarte zee-eend
Kanoën en zeehonden in de Voordelta
Geven en nemen voor kitesurfers en steltlopers in Oostvoorne

Voornes Duin
Convenant natuurbeheer en Natura 2000-gebied Voornes Duin

IJsselmeer
Kitesurfers en vogels in het IJsselmeer

Waddenzee
Havenindustrie Delfzijl en Eemshaven floreert mede dankzij nabijheid N2000
Convenant mosselsector en natuurherstel Waddenzee

Communicatiedoel

Bevestigen bijzondere natuurstatus Natura 2000-gebieden
Kanoën zeehonden in de Voordelta
Landbouwgebieden en Natura 2000-gebieden in het Geuldal vormen samen Zuid-Limburgs landschap
Ontwikkeling duurzame jachthaven aan het Grevelingenmeer

Kansen en mogelijkheden laten zien in en om Natura 2000-gebieden
Havenindustrie Delfzijl en Eemshaven floreert mede dankzij nabijheid N2000
Bosbouw en instandhouding in Finland
Samenwerking natuur en recreatie in Fochteloërveen
Herberg De Morgenstond in de Peel boert goed, mede door Natura 2000

Voorbeelden bieden van flexibele oplossingen
Voordelta: ruimte voor surfers en voor zeldzame zwarte zee-eend
Convenant Stikstof en Natura 2000 voor De Peel
Kitesurfers en vogels in het IJsselmeer
Geven en nemen voor kitesurfers en steltlopers in Oostvoorne
Peilgestuurde drainage in De Peel

Voorbeelden laten zien van samenwerkingsverbanden
Convenant mosselsector en natuurherstel Waddenzee
Aanpak verdroging Brabantse Wal
Convenant natuurbeheer en Natura 2000-gebied Voornes Duin
Instandhouding als ondersteuning van de landbouw in Denemarken
Innovatie Natura 2000-gebieden; kansen en mogelijkheden
Melkveehouder in Savelsbos vóór samenwerking natuur en recreatie

Voortouwnemer

Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie
Convenant Stikstof en Natura 2000 voor De Peel
Melkveehouder in Savelsbos vóór samenwerking natuur en recreatie
Herberg De Morgenstond in de Peel boert goed, mede door Natura 2000
Peilgestuurde drainage in De Peel

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Havenindustrie Delfzijl en Eemshaven floreert mede dankzij nabijheid N2000
Convenant mosselsector en natuurherstel Waddenzee
Voordelta: ruimte voor surfers en voor zeldzame zwarte zee-eend
Kitesurfers en vogels in het IJsselmeer
Kanoën en zeehonden in de Voordelta
Geven en nemen voor kitesurfers en steltlopers in Oostvoorne
Ontwikkeling duurzame jachthaven aan het Grevelingenmeer

Provincie Drenthe
Samenwerking natuur en recreatie in Fochteloërveen

Provincie Limburg
Landbouwgebieden en Natura 2000-gebieden in het Geuldal vormen samen Zuid-Limburgs landschap

Provincie Noord-Brabant
Aanpak verdroging Brabantse Wal

Provincie Zuid-Holland
Convenant natuurbeheer en Natura 2000-gebied Voornes Duin

Geen beschrijving

undefined

Geen beschrijving

Snel terug naar..

Kennis &  informatie

Geen beschrijving

Geen beschrijving