Regiegroep Natura 2000

De Regiegroep Natura 2000 is het samenwerkingsverband van de bevoegde gezagen dat eind 2006 is opgericht voor het opstellen van de Natura 2000-beheerplannen.

De bevoegde gezagen betrokken bij het opstellen van de beheerplannen zijn:

 • Het ministerie van Economische Zaken
 • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Het ministerie van Defensie

 • De twaalf provincies

Leden:

 • dhr J.P. Hoogeveen (Hans) -voorzitter
  ministerie van EZ - Directeur-Generaal Agro en Natuur
 • dhr G. Beukema (Gerard) - plv.voorzitter
  IPO

 • dhr P.J.A.L. Munters (Peter)
  ministerie van EZ

 • dhr W.H.B. Aarnink (Wino)
  ministerie van I&M

 • dhr R. Vrugt (Rene)
  ministerie van I&M/Rijkswaterstaat

 • dhr M. Bruinsma (Meine)
  IPO

 • mw T. Hofs (Thea)
  vertegenwoordiger AACVP, provincies

 • dhr J.W. van der Vegte (Jan Willem)
  Unitmanager BIJ12/Pasbureau

 • dhr E. Kwast (Egbert)
  ministerie van Defensie
 • dhr A.J.Vermuë (Albert)
  directeur Unie van Waterschappen

 • mw M.M. Veer (Marije) - secretaris
  ministerie van EZ -  Directie Natuur en Biodiversiteit

Secretariaat:

Marije Veer,  Directie Natuur en Biodiversiteit,  ministerie van  Economische Zaken
U kunt contact met haar opnemen via het contactformulier.