Pers informatie over Natura 2000
Geen beschrijving


Er zijn voor de pers diverse producten beschikbaar met betrekking tot Natura 2000

Geen beschrijving

Het Regiebureau heeft de onderstaande producten ontwikkeld:

  • Basisartikel Natura 2000 -artikel vrij te gebruiken- (PDF / MS-WORD)
   Om het schrijven van artikelen voor regionale bladen te vergemakkelijken, heeft het Regiebureau in opdracht van de Regiegroep Natura 2000 een artikel laten schrijven dat als basis kan dienen voor artikelen in bijvoorbeeld huis-aan-huis bladen, eventueel aangevuld met Regionaal Natura 2000-nieuws. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om plaatselijke Natura 2000-gebieden onder de aandacht te brengen in het algemeen of koppelen aan geplande rondleidingen of inspraakmomenten.

  • Wegwijzer
   Het Regiebureau Natura 2000 heeft in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (thans EZ), Defensie en Verkeer & Waterstaat (thans I&M) een wegwijzer ontwikkeld.  Lees verder op de pagina Wegwijzer Natura 2000.

  • Factsheets
   Het Regiebureau Natura 2000 heeft een aantal factsheets ontwikkeld om belangrijke thema’s snel inzichtelijk te maken.
  • Video's
   Er zijn een aantal video's gemaakt die u kunt gebruiken, zijn staan op de videopagina maar ook ook het youtubekanaal

De Europese Commissie heeft verschillende publicaties uitgebracht:

Ministerie van Economische Zaken

 • Voor vragen over het Rijksbeleid voor Natuur kunt u terecht bij de persvoorlichter Natuur van het Ministerie:

  Marian Bestelink
  E-mailadres: m.p.bestelink@minez.nl
  Telefoon: 070-3785107 of 06-51285619