Overzicht nieuwsbrieven (archief)

21e nieuwsbrief, december 2011
De laatste nieuwsbrief van het Regiebureau Natura 2000:
• Afscheid Regiebureau Boek: Natura 2000, een fascinerend dossier
• Uitslag prijsvraag Jong NATUURtalent gezocht
• Interview met Judith Westveer
• 2012 'Jaar van de klauwieren'
• Conferentie: een duurzame natuur in Nederland
• Verantwoord vliegen een tweede natuur
• Natuur en recreatie in Loonse en Drunense Duinen
• En uiteraard de laatste "Wist u datjes"

20 nieuwsbrief, september 2011
In deze uitgave o.a. een interview met Henri Kool, oud-directeur Programmadirectie Natura 2000 en Ger de Peuter die hem is opgevolgd.
Verder in dit nummer:
•  Bunder- en Elsloërbos:Juweel met kalktufsteen voor de naakte kokerjuffer
•  Stand van de zaken rond het beheerplan voor de Lepelaarplassen
•  Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide: Verlengde Westerbaan mag er komen
•  En een reeks wetenswaardigheden in de rubriek ‘Wist u dat…?’

19e nieuwsbrief, mei 2011
In deze nieuwsbrief o.a. een interview met Staatssecretaris Bleker van EL&I en de persoonlijke natuurbeleving van Judith Bouma in het Fochteloërveen.
Verder in dit nummer:
•    Nieuws uit de Regiegroep Natura 2000
•    Grauwe Klauwieren weer in aantocht
•    Fase III van PAS in bedrijf
•    Debby Doodeman winnares fotoprijsvraag
•    Een beeldimpressie van de kennisdag van 12 mei jl.
•    Besluit tot voorlopige aanwijzing Spanjaards Duin
•    En een reeks wetenswaardigheden in de rubriek ‘Wist u dat…?’

18e nieuwsbrief, april 2011
In deze nieuwsbrief aandacht voor de (derde fase) Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Verder in dit nummer:
- Natura 2000 werkt: de Sambucus Insibilo maior steeds vaker
  gesignaleerd
- Sovon: verbeterde toegang vogeltrends
- Eems-Dollard: een uniek samenwerkingsverband
- Alle partijen achter IJsselmeeraanpak
- ‘Salderen is mitigeren’
- Ontwerp-beheerplan De Deelen gereed
 - Verschillende wetenswaardige ‘Wist u datjes’
- Meine’s column: Over de Natura 2000-voorlichtingsbijeenkomsten die de VNG organiseert
  voor haar achterban.

17e nieuwsbrief, februari 2011
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
- Natura 2000 -App voor smartphones
- Risicomanagement en Natura 2000
- Natuurzorgsysteem voor sportevenementen
- Natura 2000 en de postcodeloterijpot
En verschillende wetenswaardige 'Wist u datjes.'

16e nieuwsbrief, december 2010
In dit nummer vooral aandacht voor bestaand gebruik in Natura 2000-gebieden. Ook zijn onlangs twee scripties over Natura 2000 door het IBR beloond met een eerste en tweede prijs.
Verder aandacht voor:
- Op weg naar gebiedsfase PAS
- Pakjes in de schoorsteen van Arkemheen
- Beheerplan Lepelaarplassen
- Sarsven en de Banen
- Verslag Waterdag 3 december 2010
- ´Ambassadeur' Natura 2000 zelf getoetst
- Taiwanese "makakoducten"
- Wist u dat…?
- Beheerplan Natura 2000 Peelgebieden
- Meine’s column: Natura 2000 Topprioriteit

15e nieuwsbrief, november 2010
In deze nieuwsbrief aandacht voor twee bijeenkomsten: de boekpresentatie "Grenzeloze Natuur" op 18 november a.s. in Wassenaar en de derde Waterdag op 3 december a.s. in Hoogeveen.
Verder aandacht voor:
- Tiengemeten, een eiland van weemoed en wildernis
- SOS-Events, ondernemen in een Natura 2000-gebied
- Mariene Natura 2000-gebieden
- Resultaten onderzoek naar beeldvorming Natura 2000
- Meine's column: Kansrijke tijden

14e nieuwsbrief, oktober 2010
In deze nieuwsbrief aandacht voor het laatste nieuws uit de Regiegroep Natura 2000 en de PAS. Verder kunt u in deze nieuwsbrief verschillende artikelen lezen waaruit blijkt dat er overal in den lande hard gewerkt wordt om goede, bruikbare beheerplannen op te stellen, waarbij zowel de natuur als de economie kunnen gedijen.
Inhoud:
- Beheerplan Oudeland van Strijen vastgesteld
- Grenzeloze natuur – een interview met Joop Schaminée
- Polder Westzaan: Brak is bijzonder
- Partners werken in Vinkeveen aan beheerplannen
- Beleef de Brabantse Wal met GPS!
- Buffelweek Noord-Holland
- Wist u dat…?
- Meine’s column: Ondanks of dankzij Natura 2000?

13e nieuwsbrief, september 2010
In deze nieuwsbrief onder meer:
Update voortgang programma stikstof
Lepelaarplassen: Verdroging ligt op de loer
GaN: Kennis van flora en fauna is voorwaarde voor goed beheer

12e nieuwsbrief, juni 2010
In deze nieuwsbrief onder meer:
· Opening Wild Wonders door Chantal Rademaker, PDN
· Best Practice: “Broodje Natura 2000” door Suzanne van Hattum, 
  provincie Gelderland
· Stijging aantal zeehonden in Voordelta, door Mariska Verbeij, RWS
  en Bouke Bouwman, provincie Zeeland
· Succesvolle terugkomst van de otter door Loek Kuiters, Alterra,
  Wageningen

11e nieuwsbrief, juni 2010
Deze 11e nieuwsbrief is een special, bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met Natura 2000 beleid. Als wethouder, beleidsmedewerker, ondernemer of anderzins.
Deze nieuwsbrief is daarom ook niet per e-mail verzonden, maar in gedrukte vorm verspreid onder de doelgroep.

10e nieuwsbrief, april 2010
In deze nieuwsbrief aandacht aan onder meer:
- een ingenieus ‘hooglieroogstsysteem’
- de Voordelta
- Natura 2000 in Denemarken
- Artis!
- nieuws uit de Regiegroep
- het bezoek van Eurocommissaris Potocnik,
- een verslag van het voorjaarsforum van Natuurmonumenten. .

9e nieuwsbrief, maart 2010
In dit nummer ruimschoots aandacht voor de politieke ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de gevolgen hiervan voor Natura 2000. Extra aandacht wordt besteed aan de stand van zaken Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en aan de Crisis- en herstelwet in relatie tot Natura 2000.
Verder in dit nummer:
- Eindeloze Veluwe zoekt ruimte
- Interview met Wim Ozinga:
  Onzichtbaar en toch onmisbaar: paddenstoelen

8e nieuwsbrief, februari 2010
In dit nummer onder meer aandacht voor:
- Minister Verburg opent Internationaal jaar van de biodiversiteit
- Natura 2000 in Vlaanderen
- De Oostelijke Vechtplassen belicht
- Interview met Frans Evers: weg met de ecologische oogkleppen

7e nieuwsbrief, december 2009
- Uitgebreid nieuws uit de Regiegroep van 15 december jl.
- Rein Munniksma, gedeputeerde Provincie Drenthe,
  over Life subsidie voor Dwingelderveld
- Fochteloërveen, grenzeloos Hoogveen
- Vlieland, begrensd door 3 aanwijzingsbesluiten, één beheerplan
- Stikstof; onderzoek herstelstrategieën – stand van zaken

6e nieuwsbrief, november 2009
In dit nummer onder meer:
- Uitgebreid nieuws uit de Regiegroep van 28 oktober jl.
- Rob Willems over natuurbeheer bij Defensie
- De fotografen Niels en Melchert over hun werk
- EU ministers over biodiversiteit

5e nieuwsbrief, oktober 2009
In deze nieuwsbrief ondermeer
- Natura 2000 gebied uitgelicht: Geuldal
- Interview met Anita Wouters, Directeur Generaal van het Ministerie
  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorzitter van de
  Regiegroep Natura 2000
- Actueel nieuws

4e nieuwsbrief, september 2009
In deze nieuwsbrief ondermeer
- Natura 2000 gebied uitgelicht: Brabantse Wal
- Interview met Joop Schaminée
   co-redacteur van de Gebiedsboeken Natura 2000
- Actueel nieuws

3e nieuwsbrief, juli 2009
In deze nieuwsbrief ondermeer
- Natura 2000 gebied uitgelicht: Buurserzand & Haaksbergerveen
- Interview met Henri Kool
- Actueel nieuws

2e nieuwsbrief, mei 2009
In deze nieuwsbrief ondermeer:
- Terugblik op de Themadag Kennisleemten
- Interview met Gerard Beukema, algemeen directeur IPO
- Botshol, een prachtig Natura 2000-gebied onder de rook van
  Amsterdam
- Nieuws uit de Regiegroep

1e nieuwsbrief, april 2009
Met o.a. een interview met Joep Thönissen (RECRON) en het N2000 gebied "Het Oudeland van Strijen"

Eindredactie nieuwsbrieven: Nelly van der Werff

Het Regiebureau is per 31-12-2011 met haar werkzaamheden gestopt. Daarmee is ook een einde gekomen aan het verschijnen van  nieuwe nieuwsbrieven.