Organisatie

Regiegroep Natura 2000

De Regiegroep Natura 2000 is eind 2006 opgericht door de bevoegde gezagen. Één van de taken van de Regiegroep is het accorderen van besluiten, rapportages en adviezen die door het Regiebureau en het Steunpunt 2000 zijn voorbereid. >>

Platform maatschappelijke organisaties

Het Platform Maatschappelijke Organisaties (PMO) is in juli 2008 opgericht door het Regiebureau Natura 2000. >>

Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000

Het Regiebureau Natura 2000 is in april 2008 opgericht door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Verkeer en Waterstaat; Defensie en het Interprovinciaal Overleg. >>

Partners