Voortgang Natura 2000

Deze kaart geeft een grafisch overzicht van de voortgang van Natura 2000. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanwijzingsbesluiten en beheerplannen. Als u met de muis over de kaart gaat verschijnt de naam van het gebied. Als u op een gebied klikt wordt u doorgeleid naar de gebiedspagina op de website Beschermde natuur in Nederland van het ministerie van Economische Zaken met o.a. specifieke gebiedsinformatie. Onder aan de kaart staat de legenda.

Maak hier uw keuze
<< >>
 
114 - Krammer-Volkerak
120 - Zoommeer
97 - Meijendel en Berkheide
166 - Friese Front
165 - Klaverbank
164 - Doggersbank
43 - Wierdense Veld
20 - Zuidlaardermeergebied
121 - Yerseke en Kapelse Moer
124 - Groote Gat
125 - Canisvlietse Kreek
126 - Vogelkreek
123 - Zwin en Kievittepolder
147 - Leudal
13 - Alde Feanen
21 - Lieftinghsbroek
46 - Bergvennen  Brecklenkampse Veld
94 - Naardermeer
95 - Oostelijke Vechtplassen
138 - Weerter- en Budelerbergen en Ringselven
142 - Sint Jansberg
144 - Boschhuizerbergen
145 - Maasduinen
146 - Sarsven en De Banen
148 - Swalmdal
149 - Meinweg
150 - Roerdal
153 - Bunder- en Elslooerbos
161 - Noordbeemden en Hoogbos
25 - Drentsche Aa-gebied
105 - Zouweboezem
116 - Kop van Schouwen
117 - Manteling van Walcheren
152 - Grensmaas
154 - Geleenbeekdal
155 - Brunssummerheide
156 - Bemelerberg en Schiepersberg
159 - Sint Pietersberg en Jekerdal
83 - Botshol
65 - Binnenveld
81 - Kolland  Overlangbroek
157 - Geuldal
14 - De Deelen
36 - Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
37 - Olde Maten  Veerslootlanden
39 - Vecht en Beneden-Reggegebied
41 - Boetelerveld
45 - Springendal en Dal van de Mosbeek
48 - Lemselermaten
49 - Dinkelland
50 - Landgoederen Oldenzaal
51 - Lonnekermeer
53 - Buurserzand  Haaksbergerveen
54 - Witte Veen
55 - Aamsveen
100 - Voornes Duin
134 - Regte Heide en Riels Laag
135 - Kempenland-West
130 - Langstraat
128 - Brabantse Wal
131- Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen
133 - Kampina en Oisterwijkse Vennen
132 - Vlijmens Ven Moerputten en Bossche Broek
22 - Norgerholt
26- Drouwenerzand
19 - Leekstermeergebied
29 - Holtingerveld
86 - Schoorlse Duinen
139 - Deurnsche Peel en Mariapeel
140 - Groote Peel
24 - Witterveld
35 - Wieden
34 - Weerribben
18 - Rottige Meenthe en Brandermeer
112 - Biesbosch
57 - Veluwe
136 - Leenderbos Groote Heide en De Plateaux
76 - Veluwerandmeren
74 - Zwarte Meer
75 - Ketelmeer en Vossemeer
77 - Eemmeer en Gooimeer Zuidoever
73 - Markermeer en IJmeer
72 - IJsselmeer
96 - Coepelduynen
85 - Zwanenwater en Pettemerduinen
84 - Duinen Den Helder - Callantsoog
88 - Kennemerland-Zuid
38 - Rijntakken
87 - Noordhollands Duinreservaat
110 - Oudeland van Strijen
104 - Broekvelden Vettenbroek en Polder Stein
79 - Lepelaarplassen
98 - Westduinpark en Wapendal
99 - Solleveld  Kapittelduinen
9 - Groote Wielen
151 - Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop
127 - Markiezaat
10 - Oudegaasterbrekken Fluessen en omgeving
11 - Witte en Zwarte Brekken
12 - Sneekermeergebied
103 - Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
101 - Duinen Goeree en Kwade Hoek
93 - Zeevang
162 - Abtskolk en De Putten
106 - Boezems Kinderdijk
78 - Oostvaardersplassen
102 - De Wilck
107- Donkse Laagten
56 - Arkemheen
58 - Landgoederen Brummen
61 - Korenburgerveen
63 - Bekendelle
64 - Wooldse Veen
163 - Vlakte van de Raan
113 - Voordelta
40 - Engbertsdijksvenen
69 - De Bruuk
60 - Stelkampsveld
62 - Willinks Weust
8 - Lauwersmeer
47 - Achter de Voort Agelerbroek  Voltherbroek
44 - Borkeld
42 - Sallandse Heuvelrug
71 - Loevestein Pompveld  en Kornsche boezem
82 - Uiterwaarden Lek
108 - Oude Maas
109 - Haringvliet
111 - Hollands Diep
115 - Grevelingen
118 - Oosterschelde
 119 - Veerse Meer
122 - Westerschelde en Saeftinghe
31 - Mantingerbos
32 - Mantingerzand
30 - Dwingelderveld
141 - Oeffelter Meent
137 - Strabrechtse Heide en Beuven
129 - Ulvenhoutse Bos
1 - Waddenzee
7 - Noordzeekustzone
2 - Duinen en Lage Land Texel
3 - Duinen Vlieland
4 - Duinen Terschelling
5 - Duinen Ameland
6 - Duinen Schiermonnikoog
89 - Eilandspolder
90 - Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder
91 - Polder Westzaan
92 - Ilperveld Varkensland Oostzanerveld en Twiske
16 - Wijnjeterper Schar
17 - Bakkeveense Duinen
15 - Van Oordt's Mersken
70 - Lingegebied en Diefdijk-Zuid
27 - Drents-Friese Wold  Leggelderveld
23 - Fochteloerveen
33 - Bargerveen
28 - Elperstroomgebied
158 - Kunderberg
160 - Savelsbos
143 - Zeldersche Driessen

ring = status aanwijzingsbesluit

geen ontwerp aanwijzingsbesluit geen ontwerp aanwijzingsbesluit
ontwerp aanwijzingsbesluit ontwerp aanwijzingsbesluit
definitief aanwijzingsbesluit definitief aanwijzingsbesluit

centrum = status beheerplan

proces beheerplan niet gestart proces beheerplan niet gestart
proces beheerplan gestart proces beheerplan gestart
ontwerp beheerplan ontwerp beheerplan
vastgesteld beheerplan vastgesteld beheerplan

Laatste wijzigingen:

31 augustus 2017
In ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied: Krammer-Volkerak en Zoommeer.

Aanwijzing als Natura 2000-gebied vastgesteld: Noordhollands Duinreservaat

9 mei 2017
Ontwerpbeheerplan Rijntakken ter inzage

3 mei 2017
Het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat is opnieuw in ontwerp aangewezen.

19 april 2017
De beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Kunderberg, Savelsbos en Zeldersche Driessen zijn per 19 april 2017 vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken en de provincie Limburg


6 april 2017
Vandaag is de bekendmaking gepubliceerd van de vaststelling van de definitieve beheerplannen voor de natura 2000-gebieden: Fochteloërveen, Holtingerveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Bargerveen en Elperstroomgebied

30 maart 2017
Ontwerpbeheerplannen voor de gebieden: Zwanenwater & Pettemerduinen, Duinen Den Helder-Callantsoog, Noordhollands Duinreservaat en Kennemerland_Zuid ter inzage.

22 maart 2017
Definitieve vaststelling beheerplan Lingegebied & Diefdijk-Zuid

15 februari 2017
De drie beheerplannen voor gebieden rondom het Friese Koningsdiep zijn vastgesteld. Het gaat om de gebieden Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen en Van Oordt’s Mersken.

28 december 2016
De 4 Noord-Hollandse beheerplannen voor Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder, Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zijn definitief vastgesteld.

14 december 2016
Het ontwerpbeheerplan Coepelduynen ligt voor de periode van 14 december 2016 tot 25 januari 2017 ter inzage voor inspraak. 

12 december 2016
Zeven definitieve beheerplannen in het Waddengebied: Waddenzee, Noordzeekustzone, Duinen en Lage Land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland Duinen Schiermonnikoog.

8 december 2016
Het ontwerpbeheerplan voor de 6 Natura 2000-gebieden: Veluwerandmeren, Zwarte Meer, Ketelmeer-Vossemeer, Eemmeer en Gooimeer zuidoever, Markermeer-IJmeer en IJsselmeer ligt ter inzage van van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017.

8 december 2016
Beheerplannen voor Mantingerzand, Mantingerbos en Dwingelderveld definitief vastgesteld.

7 december 2016
Beheerplannen voor drie Brabantse Natura 2000-gebieden Oeffelter Meent, Ulvenhoutse Bos en Strabrechtse Heide & Beuven definitief vastgesteld

2 december 2016
Het ontwerpbeheerplan voor het Noord-Brabantse Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ligt ter inzage.

25 november 2016
Aanwijzing als Natura 2000-gebied vastgesteld: Wierdense veld

18 november 2016
Beheerplan Deltawateren definitief vastgesteld

1 november 2016
Ontwerpbeheerplan Veluwe te inzage

17 oktober 2016
Beheerplan Uiterwaarden Lek definitief vastgesteld

27 september 2016
Ontwerpbeheerplan voor Biesbosch ter inzage
Ontwerpbeheerplan voor Rottige Meenthe & Brandemeer te inzage

26 september 2016
Ontwerpbeheerplan voor Wieden en Weerribben

22 september 2016
Beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld

12 september 2016
Ontwerpbeheerplannen voor het Elperstroomgebied, Bargerveen, Witterveld en het Drents-Friese Wold & Leggelderveld

5 september 2016
Ontwerpbeheerplan voor Groote Peel en Deurnsche Peel & Mariapeel ligt voor de periode van 5 september tot 17 oktober 2016 ter inzage voor inspraak.

13 juli 2016
Definitieve beheerplannen voor De Borkeld, Sallandse Heuvelrug en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek.

6 juli 2016
Ontwerpbeheerplannen voor 4 Noord-Hollandse gebieden: Eilandspolder, Polder Westzaan, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

5 juli 2016
Beheerplan voor het Lauwersmeer vastgesteld

1 juli 2016
Definitieve beheerplannen voor Stelkampsveld, Willinks Weust en De Bruuk.

24 juni 2016
Definitief beheerplan voor Engbertsdijksvenen

14 juni 2016
Start terinzagelegging definitieve aanwijzingsbesluiten voor de drie mariene Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front is gestart

14 juni 2016
Ontwerpbeheerplan voor de Schoorlse Duinen ter inzage tot 27 juli 2016.

9 juni 2016
De ontwerpbeheerplannen voor de gebieden Holtingerveld (v/h Havelte-Oost) en Fochteloërveen zijn in ontwerp vastgesteld en liggen per 9 juni 2016 ter inzage.

8 juni 2016
De volgende Natura 2000-ontwerpbeheerplannen worden op 8 juni 2016 gepubliceerd en ter inzage gelegd voor inspraak: Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Savelsbos, Kunderberg en Zeldersche Driessen.

29 maart 2016
De ontwerpbeheerplannen voor de gebieden Mantingerzand , Mantingerbos en Dwingerderveld zijn in ontwerp vastgesteld en liggen per 29 april 2016 ter inzage.

31 maart 2016
De ontwerpbeheerplannen voor de Drentse gebieden Norgerholt, Leekstermeergebied en Drouwenerzand zijn in ontwerp vastgesteld en liggen per 31 maart 2016 ter inzage.

30 maart 2016
Beheerplan voor de Voordelta vastgesteld

21 maart 2016
Beheerplan Vlakte van de Raan vastgesteld

18 maart 2016
Start terinzagelegging van de ontwerpbeheerplannen voor de Friese Natura 2000-gebieden:
Wijnjeterper Schar, Van Oordt’s Mersken en Bakkeveense Duinen

29 februari 2016
Beheerplannen 5 Gelderse Natura 2000-gebieden definitief vastgesteld

De beheerplannen voor de gebieden Arkemheen, Landgoederen Brummen, Korenburgerveen, Bekendelle en Wooldse Veen zijn definitief vastgesteld.

14 januari 2016
7 ontwerpbeheerplannen in Waddengebied ter inzage. Het gaat om de gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

21 december 2015
Publicatie vaststelling definitieve Natura 2000-beheerplannen Deelen, De Wilck en Donkse Laagten

16 november 2015
Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen

11 november 2015
Het beheerplan voor het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk is definitief vastgesteld en ligt ter inzage van 9 november tot en met 18 december 2015.

19 oktober 2015
Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer. Van 19 oktober 2015 tot en met 30 november 2015 ligt het Natura 2000 ontwerpbeheerplan Lauwersmeer ter inzage.

13 oktober 2015
Het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem ligt ter inzage van 13 oktober tot en met 24 november 2015.

13 oktober 2015
Terinzagelegging 10 Brabantse Natura 2000-ontwerpbeheerplannen

27 juli 2015
Definitief beheerplan Natura 2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek

14 juli 2015
Aanwijzingsbesluiten voor Geuldal, Kolland en Overlangbroek en Noordhollands Duinreservaat


19 juni 2015
Ontwerp-beheerplan 'Deltawateren' ter inzage. Het ontwerp-beheerplan heeft betrekking op de onderstaande Natura 2000-gebieden:
108- Oude Maas
109- Haringvliet
111- Hollands Diep
115- Grevelingen
118- Oosterschelde
119- Veerse Meer
122- Westerschelde & Saeftinghe

22 april 2015
Het ontwerpbeheerplan van het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Voornes Duin ter inzage van 20 april tot en met 29 mei 2015

16 februari 2015
Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden Korenburgerveen (061) en Wormer- en Jisperveld (090) en wijzigingsbesluit Springendal en Dal van de Mosbeek (045)


Definities: