Inspraak ontwerpbeheerplannen

Voor alle Natura 2000-gebieden wordt er een beheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. De komende periode start de inspraakperiode van meerdere beheerplannen. Hier zijn diverse bevoegde gezagen bij betrokken. Ieder bevoegd gezag bepaalt zelf wanneer een (ontwerp)beheerplan gepubliceerd wordt. Indien mogelijk leggen bevoegde gezagen gezamenlijk plannen ter inzage.

Meer informatie vindt u onder het tabblad inspraak

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Ontwerpbeheerplannen voor het Elperstroomgebied, Bargerveen, Witterveld en het Drents-Friese Wold & Leggelderveld - 12 september 2016 - De ontwerpbeheerplannen voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden het Elperstroomgebied, Bargerveen, Witterveld en het Drents-Friese Wold & Leggelderveld liggen klaar. Van 12 september tot 24 oktober kunt u gebruikmaken van een inspraakprocedure. Lees verder

Definitieve beheerplannen voor De Borkeld, Sallandse Heuvelrug en Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek - 13 juli 2016 -  De staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de definitieve Natura 2000-beheerplannen voor deze gebieden en de hierbij behorende Nota’s van Antwoord vastgesteld. Lees verder

Ontwerpbeheerplannen voor 4 Noord-Hollandse gebieden - 06 juli 2016 - De ontwerpbeheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Eilandspolder, Polder Westzaan, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske liggen van 6 juli tot en met 16 augustus 2016 ter inzage. Lees verder

Beheerplan voor het Lauwersmeer vastgesteld - 05 juli 2016 - De staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Defensie en van Infrastructuur & Milieu en de Gedeputeerde Staten van Groningen en Fryslân, hebben het definitieve Natura 2000-beheerplan voor het Lauwersmeer en de hierbij behorende Nota van Antwoord vastgesteld. Lees verder

Definitieve beheerplannen voor Stelkampsveld, Willinks Weust en De Bruuk - 1 juli 2016 - De staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de definitieve Natura 2000-beheerplannen en de bijhorende Nota's van Antwoord vastgesteld. Lees verder

‘Booming Business’: eerste resultaten zichtbaar in De Alde Feanen - 28 juni 2016 - Afgelopen winter is er in het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’ volop gewerkt in De Alde Feanen. Doel van het project: het verbeteren van de natuur, waterkwaliteit en bevaarbaarheid in het Nationaal Park. Lees verder