Inspraak ontwerpbeheerplannen

Voor alle Natura 2000-gebieden wordt er een beheerplan opgesteld. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen. De komende periode start de inspraakperiode van meerdere beheerplannen. Hier zijn diverse bevoegde gezagen bij betrokken. Ieder bevoegd gezag bepaalt zelf wanneer een (ontwerp)beheerplan gepubliceerd wordt. Indien mogelijk leggen bevoegde gezagen gezamenlijk plannen ter inzage.

Meer informatie vindt u onder het tabblad inspraak

De natuur beleven, gebruiken en beschermen

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het Hoe en Waarom van Natura 2000

Met het gegeven in het achterhoofd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft het Regiebureau een introductiefilm laten maken over Natura 2000. In deze film wordt het 'waarom' helder verwoord door Prof. dr. Matthijs Schouten en ondernemers vertellen over de processen (het 'hoe') rondom Natura 2000 en hun betrokkenheid daarbij.

De video die hier geladen wordt, gebruikt Flash Player 9 of hoger.

Meer video's

Over deze website

Deze website is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Natura 2000. In de bovenbalk vindt u vooral technisch-inhoudelijke informatie. In de rubriek 'nieuws' leest u welke activiteiten diverse instanties ontplooien om Natura 2000-gebieden te realiseren. Ze maken hiervoor afspraken met overheden en andere betrokkenen in de gebieden. Deze afspraken leggen ze vast in beheerplannen. De actuele stand van zaken per gebied vindt u bij het onderdeel 'kaart' hieronder. Wilt u weten wat de essentie is van Natura 2000, klik dan op het Natura 2000-logo.

Wie doet wat

Tweetvogel

Lees de laatste tweets over Natura 2000!

Geen beschrijving

Naar de website over de:Geen beschrijving Geen beschrijving Recent nieuws:

Friese beheerplannen rondom het Koningsdiep vastgesteld - 15 februari 2017 - De drie beheerplannen voor gebieden rondom het Koningsdiep zijn vastgesteld. Het gaat om de gebieden Wijnjeterper Schar, Bakkeveense Duinen en Van Oordt’s Mersken. Lees verder

4 Noord-Hollandse beheerplannen definitief vastgesteld - 28 december 2016 - De beheerplannen voor de 4 Natura 2000-gebieden Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder, Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske zijn definitief vastgesteld. Lees verder

Ontwerpbeheerplan Coepelduynen ter inzage - 14 december 2016 -
Het ontwerpbeheerplan Coepelduynen ligt voor de periode van 14 december 2016 tot 25 januari 2017 ter inzage voor inspraak. Lees verder

7 definitieve beheerplannen voor Natura 2000-gebieden in het Waddengebied - 13 december 2016 - De ministeries van EZ en IenM hebben 13 december 2016 de definitieve vaststelling van 7 beheerplannen in het Waddengebied bekendgemaakt. Lees verder

Ontwerpbeheerplan voor 6 Natura 2000-gebieden in het IJsselmeergebied ter inzage - 8 december 2016 - Het ontwerpbeheerplan voor de 6 Natura 2000-gebieden: Veluwerandmeren, Zwarte Meer, Ketelmeer-Vossemeer, Eemmeer en Gooimeer zuidoever, Markermeer-IJmeer en IJsselmeer ligt ter inzage van van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017. Lees verder

Geen beschrijving

Beheerplannen voor Mantingerzand, Mantingerbos en Dwingelderveld definitief vastgesteld - 8 december 2016 - De beheerplannen voor de drie Drentse Natura 2000-gebieden liggen ter inzage van 8 december 2016 tot en met 25 januari 2017. Lees verder

Beheerplannen voor drie Brabantse Natura 2000-gebieden definitief - 7 december 2016 - De staatssecretaris van Economische Zaken heeft 3 Brabantse Natura 2000-beheerplannen vastgesteld. Het gaat om beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden: Oeffelter Meent, Ulvenhoutse Bos en Strabrechtse Heide & Beuven. Lees verder

Geen beschrijving

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux - 2 december 2016 -
Het ontwerpbeheerplan voor dit Noord-Brabantse Natura 2000-gebied gelegen tussen Eindhoven en de Belgische grens ligt ter inzage van 2 december 2016 tot 13 januari 2017.
Op 13 december is er een informatieavond te Valkenswaard.
Lees verder

Beheerplan Deltawateren definitief vastgesteld -18 november 2016 - De minister van Infrastructuur en Milieu heeft, samen met de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en de staatssecretaris van Economische Zaken, het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Deltawateren vastgesteld. Lees verder

Ontwerpbeheerplan voor de Veluwe ter inzage - 31 oktober 2016 - Gedeputeerde Staten van Gelderland, de ministers van Infrastructuur & Milieu en Defensie en de Staatssecretaris van Economische zaken hebben het Natura 2000 beheerplan Veluwe in ontwerp vastgesteld. Lees verder

Beheerplan voor Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek vastgesteld - 17 oktober 2016 - Het definitieve Beheerplan Natura 2000-gebied Uiterwaarden Lek ligt van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 25 november 2016 ter inzage. Lees verder

Wijzigingsbesluiten voor aanwijzingsbesluiten Rijntakken en Veluwe -10 oktober 2016 - Op 5 oktober heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken de publicatie van twee Natura 2000-wijzigingsbesluiten bekend gemaakt. Het gaat om een ontwerpwijzigingsbesluit voor het natura 2000-aanwijzingbesluit Rijntakken en om een wijzigingsbesluit voor het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Veluwe. Lees verder

Ontwerpbeheerplannen voor Biesbosch en Rottige Meenthe & Brandemeer -27 september 2016 -
Vanaf vandaag tot en met 8 november liggen de beherplannen voor deze gebieden ter inzage. Lees verder

Ontwerpbeheerplan voor Wieden en Weerribben - 26 september 2016 -Gedeputeerde Staten van Overijssel, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Flevoland hebben het ontwerp-beheerplan vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden Wieden en Weerribben. Het ontwerp-beheerplan Wieden Weerribben ligt ter inzage van 26 september 2016 tot en met 07 november 2016. Lees verder op de website van de provincie Overijssel

Beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld -22 september 2016 - De Minister van Infrastructuur & Milieu (I&M), de Staatssecretaris van Economische zaken (EZ) en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Gelderland hebben het Natura 2000 beheerplan Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem vastgesteld. De provincie Gelderland begeleidt het proces en legt het plan ter visie. Lees verder