Disclaimer

Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is de Regiegroep Natura 2000 niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.

De Regiegroep Natura 2000 kan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit de bijdragen op deze website.

Let op!
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden en zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet ingetrokken. De op deze site getoonde regelgeving Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet is vanaf 1 januari 2017 dan ook niet meer geldig. We streven ernaar de informatie op korte termijn aangepast te hebben aan de nieuwe wetgeving.

Voor meer info kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.