Wijzigingsbesluiten voor aanwijzingsbesluiten Rijntakken en Veluwe

maandag 10 oktober 2016 - Op 5 oktober heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken de publicatie van twee Natura 2000-wijzigingsbesluiten bekend gemaakt. Het gaat om een ontwerpwijzigingsbesluit voor het natura 2000-aanwijzingbesluit Rijntakken en om een wijzigingsbesluit voor het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Veluwe.

Op het ontwerpwijzigingsbesluit Rijntakken is inspraak mogelijk middels het indienen van een zienswijze. Op het wijzigingsbesluit Rijntakken is beroep mogelijk.

Voor meer informatie over de termijnen van terinzagelegging en de inspraakmogelijkheden, evenals de mogelijkheid om de besluiten in te zien kunt u terecht op:

Info over wijzigingsbesluiten

Ontwerpwijzigingsbesluit Rijntakken

Wijzigingsbesluit Veluwe